Dagens Dikt, Poesi och Lyrik, är hämtad ur Bibeln och "Höga Visan"! Berör, rör och värmer hjärtat! Avnjut det vackra orden, under eftermiddagen! Väl Mött ArthurHöga visan 8:6-7: 

”Ha mig som en signetring vid ditt hjärta, som en signetring på din arm.Ty kärleken är stark som döden, dess längtan obetvinglig som dödsriket, dess glöd är som eldens glöd, en Herrens låga är den.
De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, strömmar kan inte dränka den.
Om någon ville ge alla ägodelar i sitt hus för kärleken, så skulle han ändå bli försmådd”.