En dikt att avnjuta… ”Möt mig på mitten”…

curious-baby-elephant-zaira-dzhaubaevaMöt Mig på mitten…

Min tillgivenhetshunger,
och din törstande känslighet,
i ett möte, i väntrummen,
där värmen och innerligheten vakar.

Tysta, tigande, mållösa
och i detta ordkarga landskap,
är du, och så även jag,
svältande på förtrolighetens ömhet.

Möt mig på mitten,
älska mig ut och bortom marginalerna,
för vad våra fysiskt svältande lemmar mäktar med.
Tyst, tyst, släcker vi bränderna,
som våra hjärtans torra spruckna hjärtslag alstrat,
och satt i brand.

~Arthur~