Jag försöker att sätta min egen tillvaro i perspektiv till den övriga världens och inser att jag, och många med mig i det här landet, har det oerhört bra och att det finns väldigt mycket att vara glad och tacksam för…

I_3e8d83_2117008

Google bild. Positivt tänkande!

När tillvaron blir så där negativ och riktigt ”skitig”, så måste man ta till det man kan och det man vet för att bryta de negativa och riktigt dåliga tankemönstren.
Det blir ett oerhört geggande i tanken och funderingarna och det måste ju brytas på något sätt. Jag har fått verktyg och instrument genom åren, och via mina terapitimmar, att hantera det destruktiva och riktigt dåliga grubblerierna på olika sätt.

En passus i sammanhanget; Jag brukar inte använda mig av ordet ”dåligt”, för det är oerhört negativt och det fortplantar sig som en svulst i kroppen! Det mesta är mindre bra eller skulle kunna vara bättre, men dåligt..? Nja… det är inte ett bra ord och de flesta upplever det negativt laddat.
Stryk det och ersätt det med mildare och mer positivt laddade ord och formuleringar… ”Jag är mindre bra på”… Fortsätt läsa