Den finns en historia i mitt liv… En geggig historia med våld, som ringlar sig likt en röd brinnande mask, genom hela min uppväxt. Och i många av mina relationer har det alltid varit där, våldet. Det var det vi talade om, på Brottsofferjouren.

IMG_3114Den finns en historia i mitt liv…
En geggig historia med våld, som ringlar sig likt en röd brinnande mask, genom hela min uppväxt.
Och i många av mina relationer har det alltid varit där, våldet.
Det var det vi talade om, på Brottsofferjouren.

Jag funderade under förmiddagen på olika saker som jag gjort för att få rätsida på mitt mående och min existens. Jag tänkte på allt det jag geggat igenom, för att bli en hel människa och man. Jag har många terapitimmar bakom mig!
Det som varit jobbigast och mest arbetsamt att ta sig igenom, var de där åren då jag uppbringade så pass mycket mod att jag vågade tala om det… Det där skamfyllda, pinsamma och förbannat genanta. Att erkänna skammen och ångesten…
Men jag gjorde det! Jag pratade slutligen om det! Fortsätt läsa