I morse ägnade jag mina första vakna timmar till att skriva mejl till Psykiatrin, Patientnämnden och Inspektionen För Vård Och Omsorg, med förhoppning om att bli lyssnad på… ”hur kommer det sig att alla ”låtsas som om det fungerar”?

I morse ägnade jag mina första vakna timmar till att skriva mejl, med inkluderande intyg, dokument och journalanteckningar, till Psykiatrin, Patientnämnden och Inspektionen För Vård Och Omsorg, med förhoppning om att bli lyssnad på och för att få hjälp med det som ska vara ett led i min hjälp och räddning på Affektiva Mottagningen Rosenlund.
Jag har valt att, här på min Blogg, ta bort namn och telefonnummer, men också redigera texten något, för att få meningarna lite mjukare och för att ge ett mer följsammare intryck!

Tack för din tid och uppmärksamhet!
Väl Mött / Arthur

 

Vad är det för fel på Psykiatrin?
Återigen skriver jag till er alla, fullständigt okonventionellt och utanför ramarna för hur en sådan här skrivelse bör utföras, dels för att ge information och söka förståelse, men också för att försöka göra min röst hörd och med förhoppning om att någon reagerar och hjälper mig, och andra människor, som lider av psykisk ohälsa! Fortsätt läsa