För några år sedan, tog jag ofta till alkohol och sex som bedövningsmedel, när ångesten och självkänslan kördes i botten. Naturligtvis blev det inte bättre av spriten. Inte av att ha sex heller…

Pelle Lundströms bilder.jpg5För några år sedan, tog jag till alkohol och sex som bedövningsmedel, när ångesten och självkänslan kördes i botten.
Naturligtvis blev det inte bättre av spriten. Inte av att ha sex heller…
Naturligtvis blev det bara värre och kroppen och psyket krävde mer och mer, för att få till den där tystnaden i huvudet och för att få någon typ av livskraft och livsspänning.

Självmedicinering, för att få sova. För att få vila från de destruktiva och elaka tankarna. För att jag behövde en fristad och för att våga leva.
Självmedicinering, för att få tillgång till tystnaden i huvudet. Lugn och ro…
Självmedicinering, för att våga ta plats, för att bli större, modigare och för att våga…
För att kunna älska mig själv och uppbringa någon typ av självförtroende, drogade jag ner mig och sökte livet, men även döden.
Alkohol är en drog. Jag missbrukade.
Jag ville dö. Jag var rädd för att leva. Fortsätt läsa