Skriver mejl till alla dem det berör… Jag är trött! ”Det hade varit tryggt och pålitligt om du/ni åtminstone hade hörts av och frågat mig hur det går och hur jag har det”!

Hej och god förmiddag!

Jag upplever det märkligt och ytterst nonchalant att du inte, på något sätt, har hörs av och frågat/frågar mig hur jag har det, hur jag mår och hur livet fungerar för mig. Är det inte märkligt?
När var det du sa, att du skulle höra av dig till mig? I början på året, 2018, för en uppföljning och bevakning av mitt mående! Det är snart ett halvår sedan!
Jag utgår naturligtvis ifrån att du talar med Psykologen, som jag för samtal med var fjortonde dag, under ”uppföljningsmöten” och dylikt, men jag känner att det är en stor brist hos dig och Psykiatrin, att du/ni inte följer upp de patienter som inte går att medicinera eller på annat sätt går att hjälpa! Fortsätt läsa