Ketogen kost… Dietdoctor.

20190328_091743

Texten är hämtad från; https://www.dietdoctor.com/se/

”Ketogen kost, eller Keto, är en mycket strikt variant av LCHF som förvandlar kroppen till en fettförbrännande maskin. Det kan innebära många potentiella fördelar för viktminskning, hälsa och prestation, men eventuellt också några bakslag och biverkningar i början.

Ketogen kost påminner om andra former av lågkolhydratkost, som Atkins eller strikt LCHF. De strikta varianterna av lågkolhydratkost är ofta ketogena av bara farten. Den stora skillnaden mellan strikt LCHF och keto är att intaget av protein är begränsat i den senare.”…

Fortsätt inhämta information på; Ketogen kost för nybörjare

Väl Mött / Arthur