En människa behöver inte alltid dela med sig av allt. En människa behöver inte alltid bjuda in till livets bakgårdar och trånga gränder. Det går utmärkt att vara en del av tystnaden och skådespelet ”Låtsas som om” och uppföljaren ”Allting är helt okej”. Och ja… Jag skäms, jag skäms, jag känner sådan skam… Jag skäms som fan!

20190823_082803Jag skäms, jag skäms, jag känner sådan skam… Jag har inte fått välja, den här gången! Men… Jag skäms som fan!

Att tiga och vara tyst kring hur livet far fram med några av oss, är ett alternativ. Att tyst, tyst och viskande, vara undvikande, är alltid en bra nödutgång om man inte vill berätta… om man inte längre vågar!
Att tigande, ensam, genomlida livets svårigheter och dela det med utomstående och professionella inom psykiatrin, istället för att söla ner alla andra med livets alla olägenheter, är alltid en annan väg att gå och ytterligare en möjlighet om man inte vill berätta hur det egentligen ligger till.
Av rädslor kan man välja den enkla vägen; Att vara tyst!
En människa behöver inte alltid dela med sig av allt, helt sant! En människa behöver inte alltid bjuda in till livets bakgårdar och trånga gränder. Helt korrekt! Alla behöver inte veta allting!
Det går utmärkt att vara en del av tystnaden och skådespelet; ”Låtsas som om” och uppföljaren ”Allting är helt okej”.

Och ja… Jag skäms, jag skäms, jag känner sådan skam… Jag skäms som fan! Jag är sjuk och dessutom skriver och pratar jag om det! Sårbart för mig, obehagligt för dem omkring mig! ”Kan han inte bara tiga och hålla igen det där kakhålet någon gång”? Fortsätt läsa