Jag tycker att jag inte har någonting att dölja och undanhålla längre, jag är helt enkelt för gammal för att ”låtsas som om”; Jag är nykter missbrukare. Jag lider av Psykisk Ohälsa… Vilket jäkla omak va’..?

20190913_110229Matthew Todd, brittisk journalist, skrev i en artikel i DN för en tid sedan, angående årsdagen för Stonewall upproret -69;
”På senare tid har studier visat att hbtq-personer i högre grad lider av depressioner, drogberoende, kroppsfixering, självskadebeteende, ätstörningar och självmordstankar. Det betyder inte att heterosexuella inte ådrar sig sådant, inte heller att det inte finns mängder av hbtq-personer som mår strålande. Det gör det, och i absoluta tal är det fler heterosexuella som har den typen av problem. Men statistiskt sett är vi oproportionerligt hårt drabbade. Och orsaken, som jag ser det, är först och främst den skam vi drar på oss under uppväxten”… Fortsätt läsa