När känslan av ledsamhet och depression tar överhanden i livet, föds en känsla av stress, jäkt och oro. Det känns som om man är överhopad med saker som måste hinnas med…

20200224_122815Det blåser ut. Kallt. Minusgrader. Här inne sitter jag.
Kaffe, lite dålig teve och katten.
Jag har funderat kring varför livet har känts mer lättandats, smidigt och mjukt.
Jag har analyserat, benat upp och benat ut varför det är mer bekvämt att vara vid liv…
Jag kan inte komma ifrån det, men jag är en människa som kräver svar och som vill veta. Jag behöver veta orsak och verkan. Just nu, då vet jag faktisktinte varför! Dock fortsätter jag på inslagen väg med motion, träning och bra kost!

Ibland kan jag tycka att jag blir för komplicerad och för analytisk, men ibland uppskattar jag den här sidan hos mig och kan till och med tycka att det är lite charmigt.
Bejakande av min personlighet kanske? Accepterande?
Ibland känner jag att jag är en ganska trivsam man.
Jag är ofta ensam, men trivs numer i mitt eget sällskap. Fortsätt läsa

Känslan av lugn och ro. Känner närvaro och tro. Hoppet har infunnit sig!? Finns gud? Varför alla frågor?

IMG_20200218_001653_438”Det vackraste människorna jag har lärt känna, är de som har lidit nederlag, upplevt lidande, kämpat, fått erfara kunskapen om förlust, men har funnit sin väg ut ur djupet. Ut ur det mörkaste mörka.
Dessa människor har en förståelse, en känslighet och en insikt om livet som fyller dem med medkänsla, mildhet, och en djup kärleksfull ro.
Vackra människor händer inte bara. Livet skapar dem”.
/ Elizabeth Kubler Ross

Känslan av lugn och ro.
Känner närvaro och tro.
Hoppet har infunnit sig!?
Finns gud? Varför alla frågor? Fortsätt läsa