Jag kan ha fel…

Som människa kan man inte vara fullständigt oböjlig i sina åsikter, omdömen och betraktelsesätt av världen, livet, och andra människor…
Man måste ha modet att kunna ställa sig frågan: ”Kan jag ha fel? Jag kan ha fel”…
Det ger utrymme till mer öppenhet, nya perspektiv och infallsvinklar till livet och till en större tolerans av andra människors åsikter och preferenser…

Nötter och idioter finns det gott om, därute i vida världen och samhällsdjungeln, ingen och inget förvånar längre… Men dock: ”Kan jag ha fel? Jag kan ha fel”…

Väl mött / Arthur