Andra Day; "Rise Up"… Jag kände att jag ville bjuda på det här. Det är så skön och bra musik. Budskapet i texten sitter som handen i handsken… Väl Mött / Arthur

Rise Up! 

I’ll rise up 
Rise like the day 
I’ll rise up 
In spite of the ache 
I will rise a thousands times again 
And we’ll rise up 
Rise like the waves 
We’ll rise up In spite of the ache 
We’ll rise up 
And we’ll do it a thousands times again

Jennifer Hudson "I Still Love You"… She works hard for human rights. In her world, all people participate and everyone is welcome … This is part of her work against antigay laws of Russia and the United States. / Arthur


Hon jobbar stenhårt för mänskliga rättigheter.
I hennes värld får alla människor vara delaktig och alla är välkomna…
Det här är en del av hennes arbete mot antigay lagarna i Ryssland och USA.
Väl Mött / Arthur