Jag börjar dagen med en självskriven dikt, vackra ord, eller om det bara är menlösa meningar, vackra formuleringar, ordlekar och färgade fraser..?

Kärlek och Tvåsamhet…

Min längtan ska finna sin hemvist hos dig, 
i mellanrummet, mellan oss.
Ekande av längtan, slutligen finna hem.
Min själ söker något, någon…
Jag ska finna vägen in i ditt hjärta,
och bygga ett bo. Ett näste.
Föreningspunkten, vår tvåsamhet, och lidelsen.
Kyss mina läppar, så att de smälter,
och blir ett med dina.


/ Arthur 

Jennifer Hudson "I Still Love You"… She works hard for human rights. In her world, all people participate and everyone is welcome … This is part of her work against antigay laws of Russia and the United States. / Arthur


Hon jobbar stenhårt för mänskliga rättigheter.
I hennes värld får alla människor vara delaktig och alla är välkomna…
Det här är en del av hennes arbete mot antigay lagarna i Ryssland och USA.
Väl Mött / Arthur